2013.12.06 Pro. Jing Chuan, Wang visits iCeiRA

Professor Jing Chuan Wang who comes from Shanghai Jiao Tong University visits iCeiRA